Är du redan kund?

Du kan logga in med ditt Zalon-konto

Ja
Nej

ALLMÄNNA VILLKOR

Nedan följer de allmänna avtalsvillkor (”Allmänna Villkor”) som gäller för beställningar från Zalando som sker via styling- och beställningstjänsten Zalon.se som tillhandahålls av Zalon, ett bolag inom Zalandokoncernen.

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Nedan följer de allmänna avtalsvillkor (”Allmänna Villkor”) som gäller för beställningar från Zalando som sker via styling- och beställningstjänsten Zalon.se som tillhandahålls av Zalon, ett bolag inom Zalandokoncernen.

Allmänna villkor

1 Bolagsinformation

För kontaktuppgifter till vår kundtjänst, vänligen se avsnitt 14 i dessa Allmänna Villkor.

Zalando SE (”Zalando” eller ”vi”) Org. nr. 502074-9585 Telefon nr. +46-(0)20 79 40 46 Adress: Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin E-post: foretagsinfo@zalando.se

Zalando Fashion Entrepreneurs GmbH (”Zalon”) Företaget är registrerat vid Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 146657 Org. nr. HRB 146657 Telefon nr. +49 (0)800 3300993 Adress: Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin E-post: service@zalon.se

2 Allmänt

2.1 För kunders (”Kunden”) användning av och registrering på www.zalon.se (”Webbplatsen”), samt för de beställningar som görs via Webbplatsen gäller dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor gäller också vid beställning via någon av de tillhörande beställningsfunktionerna och meddelandefunktionen (läs mer under avsnitt 7 i dessa Allmänna Villkor) (gemensamt ”Tillhörande Beställningsfunktioner”).

2.2 I samband med beställning via Webbplatsen och/eller Tillhörande Beställningsfunktioner ingås två olika avtal (dels avtal om stylingtjänst, dels avtal om köp av varor (ett produktpaket)) mellan Kunden och Zalando på vilka dessa Allmänna Villkor tillämpas. Zalon representerar Zalando i alla avtal som Kunden ingår med Zalando vid beställningar via Webbplatsen och/eller Tillhörande Beställningsfunktioner.

2.3 Genom att göra en beställning anses Kunden bekräfta att Kunden är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap.

2.4 Med “konsument“ avses i dessa Allmänna Villkor fysiska personer för vilka en beställning i huvudsak inte kan betraktas vara avsedd för kommersiella ändamål. Med ”Kund” avses såväl konsumenter som icke-konsumenter.

2.5 Den eller de produkt(er) som stylisten har valt ut till Kunden (”Produktpaket”) skickas från Zalandos lager i Tyskland och endast till leveransadresser i Sverige. När leveranstider anges i vardagar ska med vardagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i både Tyskland och Sverige.

3 Skapande av kundkonto

3.1 För att kunna använda tjänsten och utnyttja de erbjudanden som finns på Webbplatsen behövs ett användarkonto hos Zalando. Om en Kund redan har ett användarkonto hos Zalando kommer Kunden, efter att ha fyllt i frågeformulären på Webbplatsen, att kunna logga in med sina inloggningsuppgifter hos Zalando och godkänna dessa Allmänna Villkor. Kunder som inte har något användarkonto hos Zalando sedan tidigare kan skapa ett konto efter att först ha fyllt i frågeformulären.

3.2 Kunden kan med sina inloggningsuppgifter logga in på såväl Webbplatsen som alla andra Zalandobutiker, inklusive www.zalando.se.

3.3 Kunden ansvarar själv för att de personuppgifter som anges vid registreringen är korrekta och fullständiga. Kunden är skyldig att skydda sina personliga inloggningsuppgifter och säkerställa att de inte tillgängliggörs för obehöriga tredje parter. Registreringen bekräftas omedelbart efter att Kunden tryckt på knappen ”Registrera dig”. Kundens personuppgifter behandlas i enlighet med vår integritetspolicy som Kunden finner på Webbplatsen eller genom att klicka här.

3.4 Kunden ansvarar själv för innehåll som Kunden publicerar (t.ex. i bloggar). Innehåll får inte göra intrång i tredje mans rättigheter. Kunden kan inte kräva att Kundens inlägg (i form av t.ex. produktrecensioner) ska lagras eller publiceras.

3.5 Det är inte tillåtet att försöka göra intrång i Webbplatsen eller att använda tillgängliga funktioner för annat än avsedda syften eller på ett i övrigt otillbörligt sätt. Manipulationer i syfte att erhålla oriktiga utbetalningar eller annan förmån som är till nackdel för Zalon, Zalando och/eller andra användare medför, förutom eventuella legala konsekvenser, en rätt för Zalon eller Zalando att begränsa tillgång till Webbplatsen. Kontoregistrering berättigar Kunden till nyttjande av eventuella online-erbjudanden samt användning av innehållet enbart för eget och icke kommersiellt bruk.

3.6 Kundkontot är avsett att endast användas på Webbplatsen, dess Tillhörande Beställningsfunktioner och www.zalando.se. Kunden får inte ha mer än ett (1) konto registrerat. Zalon och Zalando förbehåller sig rätten att radera konton om en Kund har fler än ett konto. Zalon och Zalando förbehåller sig även rätten att radera eller ändra information, samt att varna och avsluta Kundens konton för det fall Kunden bryter mot bestämmelserna i avsnitt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 och/eller 3.5 i dessa Allmänna Villkor.

3.7 Zalon är inte skyldigt att acceptera registreringen av ett konto.

3.8 Kundens beställningsuppgifter sparas i Kundens lösenordsskyddade konto hos både Zalon och Zalando. Beställningsuppgifterna sparas under rubriken “Dina beställningar“ hos Zalon.

4 Hur styling- och beställningstjänsten Zalon fungerar

4.1 På Webbplatsen anger Kunden information om sina stil- och klädpreferenser samt inom vilket prisintervall Kunden vill att Kundens produkter ska falla inom genom att besvara de frågeformulär som finns tillgängliga på Webbplatsen. Med hjälp av de uppgifter som exempelvis framkommer i frågeformulären, i beställningshistorik (tidigare beställningar som gjorts via Webbplatsen, Tillhörande Beställningsfunktioner och www.zalando.se) samt tidigare stilkonsultationer med Zalon väljer stylisten ut passande produkter, inom angivet prisintervall, bland produkterna på www.zalando.se. Resultatet av stylingtjänsten presenteras därefter för Kunden genom att Kunden får förslag på ett Produktpaket per e-post. Kunden har därefter möjlighet att lämna feedback på stylistens förslag inom tjugofyra (24) timmar. Efter Kundens eventuella feedback väljer stylisten ut nya produkter som kommer att skickas till Kunden och därmed vara del av köpeavtalet.

4.2 Eftersom produkterna som stylisten väljer ut är avsedda att vara en överraskning och de slutliga produkterna väljs ut efter att kunden har lämnat sin eventuella feedback, kommer de enskilda produkterna i Kundens slutliga beställning inte att visas för Kunden innan dessa levereras till Kunden. Produkternas art och egenskaper baseras dock alltid på Kundens preferenser, angivna i kontakterna med Zalon. Kunden väljer dessutom alltid själv hur mycket varje produktkategori får kosta genom att antingen ange ett prisintervall för varje produkt i frågeformuläret eller avtala om detsamma i kontakterna med stylisten. Ytterligare information om order- och leveransförloppet finns längre ner i dessa Allmänna Villkor.

5 Beställning och ingående av avtal

5.1 Vid beställning via Webbplatsen eller Tillhörande Beställningsfunktioner så ingår Kunden avtal med Zalando under de förutsättningar som anges i dessa Allmänna Villkor.

5.2 När Kunden beställer på Webbplatsen genom att klicka på knappen “Bekräfta köpet“ ingår Kunden ett bindande avtal om köp av stylingttjänst och lämnar samtidigt bindande anbud för att beställa ett Produktpaket utvalt av Zalons stylister ur sortimentet på Zalando.se. För att Kunden ska kunna beställa måste Kunden också samtycka till att stylingtjänsten utförs innan ångerfristen löpt ut och bekräfta att hen förstår att det inte finns någon ångerrätt när stylingtjänsten har fullgjorts. Stylisten sätter ihop ett Produktpaket utifrån den information som Kunden har lämnat i frågeformulären. Stylisten hämtar även inspiration från de beställningar Kunden redan gjort på Webbplatsen samt via www.zalando.se. Stylisten får i Kundens beställningshistorik endast information som är relevant för sammansättningen av Produktpaketet (d.v.s. beställda och returnerade produkter). Därefter kommer Kunden att få ett förslag på ett Produktpaket per e-post som Kunden har tjugofyra (24) timmar på sig att lämna feedback på. Baserat på Kundens eventuella feedback kommer stylisten att göra ändringar innan Produktpaket skickas. Oavsett om Kunden väljer att lämna någon feedback kommer ett Produktpaket att skickas. I undantagsfall förbehåller Zalando dock sig rätten att inte skicka någon order om någon feedback inte har lämnats.

5.3 De bekräftelsemejl som nämnts i punkt 5.2 (dvs. orderbekräftelsemejl och personligt mejl från stylisten) är inte likalydande med att anbudet avseende köp av varor har accepterats av Zalando. En rättsligt bindande accept av Kundens anbud uppkommer först när detta uttryckligen har bekräftats av Zalon i ytterligare ett mejl. När accepten skickats per e-post uppkommer ett avtal mellan Zalando och Kunden.

5.4 Vid beställning av produkter via Webbplatsen eller Tillhörande Beställningsfunktioner har Kunden full returrätt av produkterna inom en period på etthundrasju (107) dagar (s.k. öppet köp). Det innebär att Kunden har rätt att returnera produkterna inom denna period. För att utnyttja denna returrätt och inte fullfölja köpet räcker det att skicka ett meddelande om detta eller att Kunden helt enkelt returnerar varorna inom perioden på etthundrasju (107) dagar. En närmare beskrivning om förutsättningarna för Kundens returrätt finns under avsnitt 12 i dessa Allmänna Villkor. Kunden har självklart också alltid rätt att åberopa den lagstadgade ångerrätten som beskrivs under avsnitt 11 i dessa Allmänna Villkor.

5.5 Kunden kan välja att antingen behålla eller returnera alla produkter som ingår i Produktpaketet eller endast behålla eller returnera enstaka artiklar. De artiklar som Kunden inte godkänner ska Kunden returnera till adressen som anges i avsnitt 12.3 i dessa Allmänna Villkor.

5.6 Zalon är inte skyldigt att acceptera beställningar från en Kund. Zalon är inte heller skyldigt att hålla erbjudanden permanent tillgängliga. Beställningar som redan har bekräftats påverkas dock inte.

5.7 Avtal via Zalon mellan Kund och Zalando ingås på svenska.

6 Serviceavgift och planerade boxar ("prenumeration")

6.1 För stylingtjänsten tas en avgift (serviceavgift) om etthundrafemtio (99) kronor ut per beställning. Denna avgift förfaller till betalning samtligt som betalningen för varorna i Produktpaketet. För det fall Kunden väljer att avbryta sin order innan den har skickats, men efter stylingtjänsten har utförts, ska sådan avgift erläggas mot faktura med en betalningsfrist om fjorton (14) dagar. Om Kunden väljer att behålla minst en vara i sitt Produktpaket behöver Kunden dock inte betala någon serviceavgift. För det fall Kunden väljer att returnera samtliga produkter i sin order efter att Kunden har erlagt betalning för sin order har Zalando rätt att göra avdrag för serviceavgiften från det belopp som Zalando ska återbetala eller, om detta belopp understiger etthundrafemtio (99) kronor, skicka en separat faktura för överskjutande belopp.

6.2 Stylingtjänsten erbjuds också som en tjänst med planerade boxar. Kunden får då regelbundna stylingtips och förslag på Produktpaket (var 2:a, 3:e eller 4:e månad). Serviceavgiften kommer då att tas ut för varje order på samma sätt som anges i avsnitt 6.1.

6.3 Tjänsten för planerade boxar har ingen minsta bindningstid utan Kunden kan närsomhelst säga upp den utan att ange någon anledning genom att trycka på ”Avsluta planerade boxar” under sina kundsidor eller genom att kontakta vår kundtjänst via e-post. När tjänsten avbryts kommer den att avslutas så snart som möjligt. Har Kundens stylist redan påbörjat arbetet med nästa order kommer uppsägningen att gälla först efter leveransen av densamma.

7 Beställning via meddelandefunktionen

7.1 Som tillägg till övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor gäller bestämmelserna i detta avsnitt 7 vid beställning via meddelandefunktionen.

7.2 Om Kunden har beställt i enlighet med avsnitt 5 i dessa Allmänna Villkor kan Zalando erbjuda Kunden meddelandefunktionen som en alternativ beställningsfunktion. Meddelandefunktionen är tillgänglig efter inloggning på Kundens kundkonto. Meddelandefunktionen fungerar på följande sätt. Via meddelandefunktionen skickar Kunden ett meddelande till en stylist som tidigare har tagit fram ett till Kunden anpassat Produktpaket och skickat det till Kunden enligt avsnitt 5 i dessa Allmänna Villkor. I meddelandet talar Kunden om för stylisten vilka produkter i Produktpaketet Kunden vill byta ut eller vilka nya produkter Kunden vill komplettera Produktpaketet med. Kundens stylist tar då fram de produkter Kunden vill ha och ger Kunden möjligheten att beställa dem direkt genom ett meddelande via meddelandefunktionen.

7.3 Stylisten skickar ett bindande erbjudande till Kunden om att köpa de önskade produkterna via meddelandefunktionen. Om Kunden accepterar erbjudandet ingås ett bindande köpeavtal. Stylisten bekräftar omedelbart mottagandet av Kundens beställning i ett meddelande och Kunden får även en orderbekräftelse per e-post.

7.4 Zalando reserverar sig för eventuell slutförsäljning av erbjudna produkter vid köp genom meddelandefunktionen fram till dess produkterna har lämnar Zalandos lager.

8 Priser och leveranskostnader

8.1 Eftersom Zalons stylist väljer ut Kundens slutgiltiga Produktpaket efter kundens feedback kan det exakta priset för varorna inte anges före köpeavtalets ingående. Priset beräknas på sätt angivet i avsnitt 8.2 och kommer aldrig att överstiga det av Kunden angivna prisintervall inom respektive produktkategori.

8.2 Priset för en individuell produkt i Kundens Produktpaket är detsamma som priset för samma produkt på Zalando.se samma dag som stylisten väljer ut de slutliga produkterna i Kundens Produktpaket. Valet av produkter baseras på de preferenser och önskemål vad avser pris som Kunden angivit i frågeformuläret eller annars överenskommits mellan Kunden och stylisten. Vid leverans anges såväl de enskilda produkternas pris som det totala priset på Produktpaketet. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms).

8.3 Zalando bekostar leveranskostnaderna. Vid retur bekostar dock Zalando endast transportkostnaderna under de förutsättningar som anges i dessa Allmänna Villkor.

9 Betalning och leverans

9.1 För alla beställningar via Webbplatsen samt Tillhörande Beställningsfunktioner används faktura som betalningssätt.

9.2 Fakturor tillhandahålls enbart i elektronisk form.

9.3 Betalningsfristen är trettio (30) dagar från dess Kundens beställning har skickats.

9.4 Observera att Zalando endast accepterar betalning från konton inom Europeiska unionen (EU) vid beställningar via Webbplatsen eller någon av de Tillhörande Beställningsfunktionerna. Zalando står under inga omständigheter för kostnader relaterade till kontotransaktioner.

9.5 Zalando förbehåller sig rätten att ta ut en avgift om sextio (60) kronor för betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning. Kunden har rätt att inkomma med underlag som bevisar att kostnaden för den faktiska skadan för försenad eller utebliven betalning är lägre än påminnelseavgiften, eller att ingen skada har uppstått överhuvudtaget.

9.6 Kunden godkänner att säljaren kan överlåta sin fordran på betalning till tredje parter, i synnerhet till Zalando Payments GmbH.

10 Rabatterbjudanden och presentkort

10.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Zalando eller Zalon:s marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

10.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa varumärken eller produkter kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa varumärken eller produkter.

10.3 Det totala beställningsvärdet för produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Av administrativa skäl är det inte möjligt att betala ut eventuellt resterande belopp.

10.4 Kunden kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter. På rabatterbjudandena löper inte heller någon ränta.

10.5 Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas av Kunden till tredje man. Om inte annat anges i ett erbjudande så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

10.6 Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan Kunden erlägga betalning av det överstigande värdet med det erbjudna betalningsalternativet.

10.7 Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om Kunden utövar sin ångerrätt avseende hela eller delar av sin beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som Kunden eventuellt har betalat för de returnerade produkterna.

10.8 Om Kunden har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja sin ångerrätt och returnera en eller flera produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera Kunden det ordinarie priset för de varor Kunden behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

10.9 Presentkort som köpts hos Zalando kan inte användas för beställningar på Webbplatsen eller Tillhörande Beställningstjänster. Presentkort kan inte heller lösas in mot kontanter.

11 Lagstadgad ångerrätt vid köp av produkter

11.1 När en konsument handlar på Webbplatsen eller via Tillhörande Beställningstjänster har konsumenten enligt lag rätt att ångra sitt köp. Zalando bekostar endast transportkostnaderna om Zalandos retursedel har används. Retursedeln medföljer vid leverans av Kundens beställning. Vid frågor om returprocessen, om Kunden saknar tillgång till en skrivare, eller av annat skäl har svårigheter med att ladda ned retursedeln eller behöver en ny så är Kunden välkommen att vända sig till vår kundtjänst (se kontaktuppgifter i avsnitt 14, nedan). Vi vill uppmana Kunden att hjälpa oss undvika onödiga kostnader genom att inte skicka tillbaka produkter utan frankering.

11.2 Konsumenters ångerrätt för köpeavtalet

11.2.1 Konsumenter har rätt att utöva ångerrätt gentemot Zalando och returnera sin beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag konsumenten mottagit Produktpaketet. Om alla produkter inte levererats vid samma tidpunkt börjar fristen löpa från den dag den sista produkten levererats.

11.2.2 Vill en konsument utöva sin ångerrätt ska konsumenten skicka ett klart och tydligt meddelande där konsumenten anger detta i brev till Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland, via fax:+49(0)3027594693, eller via e-post: service@zalon.se). Om konsumenten önskar kan konsumenten använda ångerblanketten i avsnitt 11.4 i dessa Allmänna Villkor, men det är inte något krav. Konsumenten kan även använda ångerblanketten som finns tillgänglig på Konsumentverkets webbplats (www.konsumentverket.se).

11.3 Ångerrättens innebörd

11.3.1 Om konsumenten utövar sin ångerrätt gentemot Zalando kommer Zalando att återbetala alla betalningar Zalando mottagit från konsumenten som är hänförliga till de returnerade produkterna. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då Zalando mottog konsumentens meddelande om konsumentens önskan att utöva sin ångerrätt avseende beställningen. Zalando kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som konsumenten själv har använt för den aktuella beställningen, om inte annat uttryckligen överenskommits. Genomförandet av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för konsumenten. Zalando förbehåller sig rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess de har fått tillbaka produkterna från konsumenten eller till dess konsumenten har inkommit med underlag utvisande att konsumenten har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

11.3.2 Om konsumenten utövar sin ångerrätt, är konsumenten skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag konsumenten meddelade Zalando om sin önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga produkter konsumenten vill utöva ångerrätt för. Det föregående innebär att konsumenten uppfyller kraven om konsumenten återlämnar produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar. Zalando kommer att stå för kostnaden för returen, under förutsättning att konsumenten använder den medföljande retursedeln för leveranser inom Sverige. Om någon sådan retursedel inte används är konsumenten skyldig att betala returkostnaderna själv. En förutsättning för fullständig återbetalning är att produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när konsumenten mottog leveransen. Om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av konsumentens hantering av produkterna är konsumenten skyldig att ersätta denna.

11.4 Standardiserat ångerformulär

Om konsumenten önskar att utöva sin ångerrätt, vänligen fyll i detta formulär och skicka till oss.

Via brev till adress: Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland, via fax: +49 (0)30 2759 46 93, eller via e-post: service@zalon.de

Jag/vi () meddelar härmed att jag/vi () frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor ()

  • beställdes den ()/mottogs den ()

  • konsumentens/konsumenternas namn

  • konsumentens/konsumenternas adress

  • datum

() Stryk det som inte gäller

Återbetalningen kommer att göras till det konto som betalningen gjordes från.

11.5 Konsumenters ångerrätt för tjänsteavtalet

Konsumenten kan göra gällande sin ångerrätt för tjänsteavtalet innan tjänsten har fullgjorts (dvs. innan stylisten skickar ett förslag på Produktpaket till konsumenten). Vill en konsument utöva sin ångerrätt ska konsumenten skicka ett klart och tydligt meddelande där konsumenten anger detta i brev till Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland, via fax:+49(0)3027594693, eller via e-post: service@zalon.se). Om konsumenten önskar kan han/hon använda ångerblanketten i avsnitt 11.7 i dessa Allmänna Villkor, men det är inte något krav. Konsumenten kan även använda ångerblanketten som finns tillgänglig på Konsumentverkets webbplats (www.konsumentverket.se).

Ångerrätten gäller inte i den mån tjänsten (stylingtjänsten) har fullgjorts om detta har gjorts med konsumentens samtycke och konsumenten har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

11.6 Ångerrättens innebörd

Om konsumenten ångrar sitt tjänsteavtal kommer Zalando att upphöra med att fullgöra tjänsten (dvs. stylingtjänsten). Konsumenten kommer då inte att få några förslag på produkter från stylisten. I tillämpliga fall kommer Zalando att återbetala alla betalningar som konsumenten erlagt så snart som möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från det att Zalando har fått konsumentens meddelande om att hen önskar utöva sin ångerrätt. Återbetalningen kommer att göras till det konto som betalningen gjordes från, om inte annat överenskommits, och konsumenten kommer inte att debiteras något för denna återbetalning.

11.7 Standardiserat ångerformulär

Om konsumenten önskar att utöva sin ångerrätt, vänligen fyll i detta formulär och skicka till oss.

Via brev till adress: Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Tyskland, via fax: +49 (0)30 2759 46 93, eller via e-post: service@zalon.de

Jag/vi () meddelar härmed att jag/vi () frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor ()

  • beställdes den ()/mottogs den ()

  • konsumentens/konsumenternas namn

  • konsumentens/konsumenternas adress

  • datum

() Stryk det som inte gäller

12 Möjlighet att returnera produkter upp till etthundrasju (107) dagar från mottagande

12.1 Utan att det påverkar konsumenters lagstadgade rättigheter enligt avsnitt 11 i dessa Allmänna Villkor erbjuder Zalando, för alla köp av varor som kommit till stånd via Webbplatsen och/eller de Tillhörande Beställningsfunktionerna, möjligheten att returnera produkter inom etthundrasju (107) dagar från att Kunden mottog dem (s.k. öppet köp). Denna returmöjlighet innebär att Kunden kan frånträda avtalet även efter att den lagstadgade ångerfristen för konsumenter på fjorton (14) dagar, beräknat från dagen Kunden erhållit produkten, har löpt ut (se ”Konsumentens ångerrätt” i avsnitt 11 i dessa Allmänna Villkor ). Kundens produkter anses returnerade i enlighet med detta avsnitt, om Kunden skickar produkterna inom etthundrasju (107) dagar från den dag då Kunden fick den sista produkten i beställningen i besittning.

12.2 Kunden har samma rätt att prova produkterna som Kunden skulle ha haft i en traditionell butik. Förutsättningarna för att utnyttja rätten att returnera produkter upp till ett hundrasju (107) dagar från mottagande anses emellertid endast uppfyllda om Kunden returnerar produkterna i dess ursprungliga skick, oskadade och intakta, och i dess ursprungliga förpackning.

12.3 Om Kunden vill returnera en produkt så kan Kunden använda den retursedel som medföljer beställningen. Skulle Kunden behöva en ny retursedel uppmanar vi Kunden att beställa en sådan via vår kundtjänst över telefon eller per e-post. Vänligen skicka produkten till:

Zalando

Zalando Nordics

SE-17514 Järfälla

12.4 Återbetalningen kommer att göras till det konto som betalningen gjordes från.

12.5 Bestämmelserna om rätten att returnera produkter upp till etthundrasju (107) dagar från mottagande medför inte någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna som beskrivs i avsnitt 11 i dessa Allmänna Villkor. Detta innebär att den lagstadgade ångerrätten ensamt kommer att tillämpas fram till dess att tidsfristen i avsnitt 11 i dessa Allmänna Villkor löpt ut. Inte heller begränsar detta avsnitt lagstadgade garantier, vilka kvarstår.

13 Reklamation

13.1 Kunden har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av produkterna reklamera defekta produkter, under förutsättning att Kunden meddelar Zalando om felet inom skälig tid efter att Kunden upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

13.2 Om de produkter Kunden returnerat kan konstateras defekta kommer Zalando att göra en fullständig återbetalning motsvarande Kundens inköpspris för produkterna, samt eventuella leveranskostnader för dessa. För att en produkt ska bedömas som defekt ska felet bedömas ha uppstått innan avlämnandet. Om Kunden reklamerar en felaktig produkt inom sex (6) månader från avlämnandet, anses felet ha uppstått innan avlämnandet, såvida inte annat motbevisas av Zalando. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter avlämnandet, är Kunden dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan avlämnandet. Om Kunden vill göra en reklamation kan Kunden kontakta kundtjänsten på telefonnummer 020-791 712 eller per e-mail service@zalon.se.

14 Kundtjänst

Det går bra att ringa Zalando om Kunden har några frågor eller synpunkter. Zalando är alltid mottagligt för kundorienterade lösningar. Naturligtvis påverkas inte Kundens rättigheter på något sätt av ett sådant telefonsamtal. Kunden kan även kontakta Zalando via e-postadressen nedan.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Telefonnummer: 020 791 712

Öppettider Måndag till fredag 8.00-18.00

E-post: service@zalon.se

15 Förbehåll angående äganderätt

Zalando innehar äganderätten till produkterna till dess full betalning har erlagts.

16 Alternativt tvistlösningsförfarande

En konsument har rätt att, om konsumenten har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnat åtgärdas genom direktkontakt med Zalando, vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Konsumenten kan endast använda alternativet om konsumenten är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Konsumenten kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända sig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

17 Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan Kunden och Zalando ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

18 Ändring av Allmänna Villkor

Zalando förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela Kunden om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på Webbplatsen vid tidpunkten för ingåendet av Kundens avtal med Zalando kommer dock att gälla avseende Kundens beställning av produkter vid den tidpunkten. Om de Allmänna Villkoren förändras efter det att avtalet ingåtts gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för avtalets ingående för samtliga ärenden avseende Kundens beställning, det vill säga för såväl köp som en eventuell returprocess.

19 Övrigt

19.1 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkor, såvida inte Zalando, Zalon eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

19.2 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på Webbplatsen. Kunden kan även skriva ut, spara som pdf genom att skriva ut, eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i Kundens webbläsare (vanligen Arkiv --> Spara som). För att öppna PDF-filen behöver Kunden ha Adobe Reader (eller ett motsvarande program för att läsa PDF-format) installerat på Kundens dator. Kunden kan kostnadsfritt ladda ned Adobe Reader på www.adobe.se.